הכללות גסות

כולנו גדלנו אל תוך הפרד-ומשול ששורטט על פי קווי ההעדפה המגדרית והמינית, מבנה הגוף והמוצא, המעמד והגזע; כולנו שוחדנו על ידי זכויות-יתר והוכנענו באמצעות לוחמה פסיכולוגית למלא את חלקנו להנצחת מדרג הניקור. עליונות המין האנושי, גזענות האדם הלבן, הפטריארכיה וההטרוסקסיזם הם עמודי התווך של הציוויליזציה. אנו, האנרכיסטים, נלחמים בהבניות הדכאניות הללו בין שאנו מזהים אותן בתוך המבנה החברתי או בתוך מבנה האישיות שלנו; אולם אנו שואפים ליותר משחרורם של בעלי כל הזהויות השונות – אנו חפצים בשחרור אנשים מזהויותיהם שלהם.

איננו מאמינים באמיתות אוניברסליות. זהויות קבוצתיות אינן אלא בדיות המנציחות עצמן, בדיות שראשיתן בראיות נסיבתיות וסופן בכפייתה של אחידות. קיימים שני מגדרים בלבד, למשל, באותו האופן בו אוקטבה מכילה "רק" שנים-עשר תווים: הדבר נראה נכון כאשר אתה מביט בפסנתר, אולם נסה לפתוח את פיך ולשיר! "נשיות" עשויה להיתפס כגזירה מן הטבע בעיני מי שגדלו בסביבה בה כל אישה מגלחת את רגליה ואת בתי השחי שלה, אולם מדובר בסך הכל בהכללה שאנו דולים שוב ושוב מתוך דורות של התנהגות מתוקננת, ושמתחזקת עם כל העתק מחודש שלה. ועדיין - היות ולא קיימת נשיות "טהורה", תוכן ממשי כלשהו שהכללה זו יכולה להכיל מלבד מה שנתפס כמשותף בין כל אישה ואישה, כך שכל דור אינו "מקור" כי אם "העתק" -  התבנית כולה נמצאת בסכנה מתמדת, בכל דור ודור מחדש, מפני שניתן תמיד לשנותה... או לזנוח אותה.

אל תשחרר אותי - אטפל בכך בעצמי.
במקרה הטוב, ניתן לעשות שימוש בהכללות כגון מעמד ומגדר על מנת לפרקן מבפנים – לחשוף ולהתעמת עם דפוסי הדיכוי המלווים את חיינו הפרטיים, למצוא מכנה משותף במאבק נגד העלמתן של חוויות והיסטוריות מסוימות. ברצוננו להתעלות מעל לכל ההגדרות והעימותים הללו, אולם הדבר יתאפשר רק אם נתחיל בכך שנתייחס אליהם. בקבוצות של גברים, בני-אדם שתוכנתו כגברים יכולים לחלוק יחד כלים שונים למחיקת התכנות שנכפה עליהם; בחללים לנשים בלבד, מי שתוכנתו כנשים תוכלנה להתנסות באותם תהליכים מבלי שנוכחות גברית כלשהי תעמוד בדרכן. מובן שאנו תומכים בזכותו של כל פרט לבחור איזו זהות תשויך לו, אם זה רצונו (על אף שהדבר מזכיר לחלקנו אדם המתעקש לבחור את אדוניו) – ומובן שגם חזון על עתיד נטול-הגדרות אינו יכול לשמש תירוץ להעמדת הפנים כאילו ישנו, כבר היום, מקום כלשהו בעולם שאינו סובל מהטיה ביחסי-הכוחות המגדריים. ואולם, בסופו של דבר אנו הרי חותרים למהפכה, לא לרפורמות: איננו מחתימים עצומות למען זכויות נוספות עבור מגזר כזה או אחר, או למען חופש תנועה גדול יותר בין ההגדרות הממוסדות – אלא יוצרים וממציאים מחדש בעצמנו את זכותנו ליצור ולהמציא את עצמנו מחדש, בכל רגע נתון, תוך שאנו הורסים על הדרך את תוכנית החלוקה כולה!

אנו פמיניסטיות ששואפות להכחיד את המגדר, וועדי עובדים שהיו שמים קץ לעבודה, אמנים הנלחמים להתעלות מעל לצורך באמנות. מלחמת המעמדות שלנו היא מלחמה נגד המעמד כשלעצמו, נגד החלוקה המעמדית וכל חלוקה למעמדות באשר היא. באמרינו כי אנו מתנגדים לשיטת הנציגויות, איננו מתכוונים ל"דמוקרטיה" הייצוגית בלבד; אנו מתכוונים גם לכך שכל אחד מאתנו הוא פרט ייחודי שאין לגמדו, שאיש אינו יכול לדבר בשמו של אחר. לא פוליטיקאים ולא מונחים מופשטים, לא נבחרי-ציבור ולא סקרי דעת-קהל מסוגלים לייצג אותנו!