ההגדרה-העצמית מתחילה בבית

לא לתת לציפיות, תורות או אילוצים לתבוע ולו חלקיק אחד ממך תוך רמיסת אחרים. לא לנקוט צד בתוכך או נגד עצמך, לא לגלם בקביעות שופט וחבר-מושבעים במשפטך הפנימי. לא לגונן על בורות טהורה באמצעות חוסר-ההתנסות, אלא ללמוד מטעויות, וכתוצאה מכך להחכים. לא לבחור נתיב אחד בחיים ולהיצמד אליו עד-כדי פסילתם של כל השאר, אלא להשליך את האחידות ואת העקביות המזויפות לכל הרוחות – לתת ביטוי לכל דחף וכל מאווה במה שתחליט הינו הזמן המתאים, וללמוד להעריך את הפוריות המצויה בשבר המהומה. לעשות כל זאת בידיעה שאתה חלק מקהילה המקבלת אותך ללא תנאי – ולקבל כך אחרים, במלואם, היות והם משקפים חלקים שונים ממך.

לחיות ללא ההתגוששויות הקטנות והקטנונית של מדרגי ניקור ומבני כוח, לא בתוכנו כפי שגם לא בסביבתנו - זהו חזון הזהות העצמית האנרכיסטי.
"אני גבר מספיק בשביל לומר לכם שאין באפשרותי לשים את האצבע על מהי בדיוק הפילוסופיה שלי כיום, אבל אני גמיש."
 ̶  מלקולם X, מעט לפני מותו