פעולה ישירה מניבה תוצאות

כעת, סוף כל סוף, הנני המולך של
נשמתי: ופעולתי הראשונה בתפקיד
היא ויתור על כס המלוכה.
קהילה בה אנשים דואגים זה לזה ומנווטים בעצמם את פעילויותיהם אינה זקוקה לבניית בית סוהר או מפעל חדש על מנת "לייצר מקומות עבודה". קהילה בה אנשים חולקים ביניהם ערוצי הידברות מעשה-ידם לא נתונה לחסדיה של "האמת" כפי שתאגיד תקשורת כזה או אחר רואה אותה. קהילה של אנשים היוצרים בעצמם את המוסיקה והאמנות שלהם, והמארגנים במו-ידיהם את אירועיהם החברתיים, לעולם לא תסתפק בחיזיון המשתק של ערוץ MTV, ואף פחות מכך באתרי האינטרנט המציעים שידוכים או פורנוגרפיה. קהילה של אנשים המכירים איש את ההיסטוריה של רעו ומבינים את צרכי זולתם, מסוגלת לשים קץ לסכסוכים ללא צורך לערב זרים גמורים עם נשק ומדים. מידת יכולתנו ליצור את הקהילות הללו היא גם מידת יכולתנו לפתור את הבעיות עימן אנו מתמודדים כיום, ואין פיסת חקיקה או קרן סיוע אשר תעשה זאת עבורנו ובמקומנו.

מוסד אינו יכול להתעלות מעל לאיכות האנשים המקיימים אותו – ולרוב גם לכך לא יגיע. פתרונות "מלמעלה" הוכחו שוב ושוב כחסרי-תועלת: סבך הניירת של ביטוחים רפואיים, אי-יעילותם של שירותי רווחה, שקריהם של ראשי ממשלות. אם אינך בוטח באדם המצוי, הייה סמוך ובטוח שאינך יכול לבטוח במוסד המשטרה.
הטוהר הוא היפוכה של הקבלה העצמית – הדבר האכזרי ביותר שניתן לעולל לאדם הוא לגרום לו להתבייש במורכבותו. סיפורי חיינו אינם בעלי מוסר השכל. כל מסקנה יחידה שתוסק מהם תהיה שגויה; פרקי חיינו, כמקשה אחת, אינם סרים לתרגום או השוואות. אם נגזר עלינו להסיק, הרי שאנו יכולים להסיק אך ורק כנגד עצם הסקת מסקנות. אם עלינו להמר על משהו, יהיה זה על כך שלאנשים חשוב יותר לחוש שחייהם בעלי משמעות מאשר להמשיך את אחיזת העיניים כלפי חוץ. אם לעתים הם נוהגים באופן המרמז אחרת, אולי זה מפני שעבר זמן רב כל כך מאז חשו שהבחירה כלל נתונה בידיהם.