אנרכיזם הוא הרעיון המהפכני לפיו איש אינו כשיר ממך להחליט כיצד ייראו חייך.

פירושו ללמוד כיצד לעבוד בצוותא על מנת לספק את צרכינו הנבדלים והייחודיים, לעבוד האחד עם האחר במקום "בשם" או נגד האחר; ובמידה והדבר אינו אפשרי, פירושו העדפת עימות על פני כניעות ושליטה.

פירושו לעולם לא להעריך שיטה ארגונית או אידיאולוגיה יותר מאת האנשים שהיא מתיימרת לשרת, לא להעדיף דבר תיאורטי על פני המוחשי. פירושו להישבע אמונים לבני אדם ממשיים (ולבעלי-חיים, ולמערכות אקולוגיות), להלחם למען עצמנו ולצד זולתנו, לא מתוך "אחריות" ולא בשם "מטרות" או שאר מושגים מופשטים. פירושו לכפור בקיומה של אמת-מידה אוניברסלית כלשהי של אמת, אסתטיקה או מוסר, ולערער על האמונה לפיה החיים הם חד-ממדיים, בכל אפיק בו זו מתגלמת.

פירושו לא לדחוס את רצונותיך וחוויותיך אל תוך מבנה היררכי מסוים, אלא להכיר בכל אחד מהם ולקבל אותו, להשלים עם מי שהנך. פירושו לא לאלץ את העצמי לציית לחוקים חיצוניים כלשהם, לא לנסות להגביל את רגשותיך למה שנבון או מעשי או "פוליטי", לא לדחוף את האינסטינקטים והתשוקות שלך לתוך קופסאות: שהרי לא קיים כלוב גדול דיו להכיל את נפש האדם על כל מעופה, פסגותיה ומעמקיה. פירושו לתור אחר אורח חיים אשר יעניק מרחב חופשי לכל נטיותיך המנוגדות, כחלק מתהליך שמאתגר ובורא אותן מחדש ללא הרף. 

פירושו לא להעדיף רגע נתון בחיינו על פני כל השאר – לא לשקוע בנוסטלגיה אודות השנים היפות ההן, או לחכות למחר (או, לצורך העניין, למהפכה) על מנת שהחיים האמיתיים יתחילו, אלא לכבוש וליצור אותם בכל שבריר שנייה. כן, מובן שזה כולל לנצור את זיכרונותינו, או לתכנן לקראת העתיד – אך גם להפנים כי אין רגע בו האושר, ההתנגדות או החיים מתרחשים בו מלבד העכשיו, העכשיו, העכשיו!

פירושו לסרב להפקיד את האחריות על חייך בידיו של אחר, בין אם מדובר בהורה, בן-זוג, מעסיק או בחברה בכללותה. פירושו לשאת את המרדף אחר המשמעות והאושר בחייך על כתפיך שלך בלבד.

מעל לכל, פירושו לא לקבל כלשונו את גילוי-הדעת הזה או כל הגדרה אחרת, אלא ליצור ולשנות אותם כראות עיניך.